Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Ανακήρυξη ψευδοκράτους από Ντενκτάς και αντιδράσεις

0
109

«Η Τουρκία επιχειρεί από χθες να νομιμοποιήσει την παράνομη κατοχή της Κύπρου, επιβάλλοντας την διχοτόμηση της νήσου», αναφέρει η «Καθημερινή» στο πρωτοσέλιδο της 16ης Νοεμβρίου 1983.

Την προηγούµενη ηµέρα, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς είχε ανακηρύξει «ενώπιον του κόσµου και της ιστορίας» το ψευδοκράτος µε την ονοµασία «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ισχυριζόµενος ότι η κίνησή του αυτή θα διευκόλυνε την προοπτική µιας διζωνικής οµοσπονδίας, µέσω της ισότιµης εκπροσώπησης των δύο κοινοτήτων του νησιού.

«Η διεθνής αντίδραση υπήρξε άµεση, καθολική και κατηγορηµατική από τις δυτικές χώρες, ενώ οι ανατολικές εσιώπησαν πλήρως, όπως και οι αδέσµευτες, µε εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία. Οι δυτικές κυβερνήσεις εκτός της καταδίκης της ενεργείας του Ντενκτάς υπογράµµισαν ότι δεν θα αναγνωρίσουν το λεγόµενο “τουρκοκυπριακό κράτος”», συνεχίζει η εφηµερίδα.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής δήλωσε: «Για µία ακόµη φορά οι Τούρκοι προσφεύγουν στην αυθαιρεσία και τα τετελεσµένα γεγονότα. Παραβιάζουν το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Παραβιάζουν τις ∆ιεθνείς Συνθήκες. Και περιφρονούν προκλητικά τις Αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών. Η αυθαιρεσία όµως δεν νοµιµοποιεί ποτέ την παρανοµία. Ο Ελληνισµός ενωµένος θα αντιµετωπίσει µε ψυχραιµία, αλλά και αποφασιστικότητα και τη νέα αυτή τουρκική πρόκληση. ∆εν θα αναγνωρίσει ποτέ την αυθαιρεσία των Τούρκων. Και θα συνεχίσει τον αγώνα για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της νοµιµότητος στην Κύπρο».

Στο ίδιο φύλλο, ο τότε διευθυντής της «Καθηµερινής» ∆. Παπαναγιώτου σχολιάζει τη σηµασία της απόφασης του Ντενκτάς και προειδοποιεί σχετικά µε την ελληνική πολιτική: «Το αµεσότερο θετικό αποτέλεσµα, που θα αποφέρει, θα πρέπει να είναι ο σαφής, πλέον, σχεδιασµός µιας συγκεκριµένης και ενιαίας ελληνοκυπριακής στρατηγικής επί της διευθετήσεως του Κυπριακού. Αυτό ακριβώς που έλειπε ώς τώρα. Αυτό ακριβώς που δεν έλειψε ώς τώρα από την απέναντι όχθη. Η Τουρκία πάντα βάδισε µε συγκεκριµένη στρατηγική, προχωρώντας µε ενέργειες της “κατάλληλης στιγµής”, στην πραγµατοποίηση µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων. ∆ύο, µόλις, ηµέρες µετά τις “βουλευτικές εκλογές” στην Τουρκία, ο Ντενκτάς προχώρησε στην “ανακήρυξη”. “Επίτευξη στόχου”, που η Αγκυρα του στρατηγού Εβρέν την επιδοκίµασε, αναγνωρίζοντας το “κρατίδιο”».Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Ανακήρυξη ψευδοκράτους από Ντενκτάς και αντιδράσεις-1